Alanyas borg

På klippan som delar staden Alanya i två delar ligger Alanyas borg, vilket är en medeltida fästning.

Borgen ligger cirka 250 meter över havet och det är en lite besvärlig promenad som krävs för att ta sig upp till den. Väl uppe inser de flesta att det var värt besväret, inte minst den utsikt över hela staden som platsen ger.

Ingen vet säkert men borgen tros vara byggd mellan 1226 och 1232 och det finns minnesmärken från romare, byzantier och seljuker som har tillbringat tid här. Borgen byggdes för Alanyas försvar och med tanke på utsikten kan det inte ha varit lätt att attackera staden utan att bli upptäckt.

Borgen är omgiven av en mur som är mer än 6 kilometer lång och denna mur har totalt över 140 vakttorn. Det går att besöka fängelsehålorna i borgen. På kvällarna kan man nere i staden se borgen och muren bli vackert upplysta.

På toppen vid klippan finns en kyrka anses vara en viktig relik från Alanyas islamska och kristna arvegods, och det går bra att besöka denna kyrka.