Snabbfakta Antalyakusten

Land: Turkiet
Språk: Turkiska
Medlem EU: Nej
Valuta: Turkiska lira

Historia Antalyakusten

Den asiatiska delen av Turkiet kallas Anatolien och det var ett viktigt historiskt område under forntiden och antiken. Anatoliska halvön som utgör större delen av dagens Turkiet, är ett av de äldsta kontinuerligt bebodda områdena i världen.

Det första större riket i området var hettiternas som varade från 1700-talet till 1200-talet f.Kr. Hettiterna utvecklade en högkultur från centrala Anatolien. Hettiterriket omfattade under dess storhetstid på 1300-talet f.Kr. förutom nästan hela Anatolien även stora delar av nuvarande Syrien och norra Irak.

Först år 1071 började den egentliga turkiska historien då de muslimska seldjuk-turkarna slog den bysantinska hären vid Manzikert och lade under sig delar av Anatolien. Många turkiska småstater uppstod nu men enades år 1299 i det Osmanska riket. Under Mehmet II:s ledning intogs Konstantinopel år 1453. Staden fick senare namnet Istanbul. På 1500-talet slog osmanerna sig fram till Österrike, Syditalien, Arabien och i Nordafrika ända bort till Algeriet. Det Osmanska riket blev dåtidens största imperium.

År 1923 blev Turkiet en republik med Mustafa Kemal som dess första president sedan det Osmanska riket upplösts efter första världskriget. Han arbetade för att skapa en modern stat och hade när han dog 1938 lagt den ideologiska grund som dagens Turkiet vilar på. Han betraktas än idag som landets store fader. Under hans styre var Turkiet en enpartistat, men 1946 blev det tillåtet med flera politiska partier och landet blev en demokrati.

Under sin tid vid makten utförde Kemal en moderniseringen av Turkiet med omfattande västerländskt färgade reformer som genomfördes. I enlighet med lagen om familjenamn gav det turkiska parlamentet Mustafa Kemal hedersnamnet "Atatürk" (Turkarnas fader) 1934.

Turkiet tillhör grundarländerna till FN, Islamiska konferensen, OECD och OSSE. Vidare är landet medlem av Europarådet sedan 1949 och av Nato sedan 1952. Turkiet förhandlar sedan 2005 med Europeiska unionen om medlemskap och har varit associerad medlem av EU sedan 1963. Turkiet är även medlem av G20, som samlar de 20 största ekonomierna i världen.