Röda tornet i Alanya

Det åtthörnade Röda tornet i Alanya uppfördes av Alaaddin Keykubat under 1226 i syfte att skydda det viktiga skeppsvarvet i staden.

Sultanen Alaaddin Keykubat lyckades efter fem år strider besegra och erövra Alanya stad. Efter att ha intagit staden lät han bygga det karaktersistiska röda tornet i försvarssyfte.

Idag är Röda tornet en av Alanyas huvudattraktioner och en välkänd symbol för staden då den syns klart och tydligt när man anländer till staden. Den karakteristiska röda färgen på tornet har gett byggnaden dess namn och på turkiska kallas tornet för "Kizil Kule".

Tornet finns avbildat på de turkiska 250 000 lira sedlarna och är 33 meter högt med fem våningsplan.
Röda tornet i Alanya

De avlånga, smala skottgluggarna finns på alla sidor av tornet och dess utformning gjorde att risken för att soldaterna i tornet skulle träffas var liten samtidigt som de själva kunde få bra sikt. Det sägs att om fienden kom för nära tornet så kastades kokande vatten ner från tornet.

Det nedersta planet används idag ofta till olika historiska utställningar.